عضو کانال سایت پارس ویدیوز شوید!

لیست زیرنویس های موجود برای این فیلم :

Poster

The Legend of the Blue Sea (Pooreun Badaui Junsu / 푸른 바다의 전설)

نمایش اطلاعات این فیلم در سایت Imdb

  • سال : 2016
  • زیرنویس با امتیاز خوب
  • بدون امتیاز
  • مشاهده شده
Language Release Name/Film title Files H.I. Owner Comment
Farsi/Persian 푸른.바다의.전설The.Legend.of.the.Blue.Sea.E20.EnD.2016(asianopus.in)   safira3000
opUs-Sub:ترجمه و زیرنویس►► Asianopus.in►► https://telegram.me/OpusSub  
Farsi/Persian 푸른.바다의.전설The.Legend.of.the.Blue.Sea.E19.2016(asianopus.in)   N@aNa@
opUs-Sub Team►► Asianopus.in►► https://telegram.me/OpusSub 
Farsi/Persian 푸른.바다의.전설The.Legend.of.the.Blue.Sea.E19.2016   Harley_Quinn
SaVsa ساره www.sunflowermag.com 
Farsi/Persian 푸른.바다의.전설The.Legend.of.the.Blue.Sea.E18.2016(asianopus.in)   safira3000
opUs-Sub Team►► Asianopus.in►► https://telegram.me/OpusSub 
Farsi/Persian 푸른.바다의.전설The.Legend.of.the.Blue.Sea.E17.2016(asianopus.in)   safira3000
opUs-Sub Team►► Asianopus.in►► https://telegram.me/OpusSub 
Farsi/Persian 푸른.바다의.전설The.Legend.of.the.Blue.Sea.E16.2016(asianopus.in)   safira3000
opUs-Sub Team►► Asianopus.in►► https://telegram.me/OpusSub 
Farsi/Persian 푸른.바다의.전설The.Legend.of.the.Blue.Sea.E15.2016(asianopus.in)   safira3000
opUs-Sub Team►► Asianopus.in►► https://telegram.me/OpusSub 
Farsi/Persian 푸른.바다의.전설The.Legend.of.The.Blue.Sea.E15 (2016)   Harley_Quinn
SaVsa مترجم: ساره www.sunflowermag.com 
Farsi/Persian 푸른.바다의.전설The.Legend.of.the.Blue.Sea.E14.2016(asianopus.in)   safira3000
opUs-Sub Team►► Asianopus.in►► https://telegram.me/OpusSub 
Farsi/Persian 푸른.바다의.전설The.Legend.of.the.Blue.Sea.E13.2016(asianopus.in)   safira3000
opUs-Sub Team►► Asianopus.in►► https://telegram.me/OpusSub 
Farsi/Persian 푸른.바다의.전설The.Legend.of.the.Blue.Sea.E13   Harley_Quinn
www.sunflowermag.com مترجم: ساره 
Farsi/Persian 푸른.바다의.전설The.Legend.of.the.Blue.Sea.E12.2016(asianopus.in)   safira3000
opUs-Sub Team►► Asianopus.in►► https://telegram.me/OpusSu 
Farsi/Persian 푸른.바다의.전설The.Legend.of.the.Blue.Sea.E11.2016(asianopus.in)   N@aNa@
opUs-Sub Team►► Asianopus.in►► https://telegram.me/OpusSub 
Farsi/Persian 푸른.바다의.전설The.Legend.of.the.Blue.Sea.E10.2016(asianopus.in)   safira3000
opUs-Sub Team►► Asianopus.in►► https://telegram.me/OpusSu 
Farsi/Persian 푸른.바다의.전설The.Legend.of.the.Blue.Sea.E09.2016(asianopus.in)   safira3000
opUs-Sub Team►► Asianopus.in►► https://telegram.me/OpusSu 
Farsi/Persian 푸른.바다의.전설The.Legend.of.the.Blue.Sea.E08.2016.V2(asianopus.in)   safira3000
opUs-Sub Team►► Asianopus.in►► https://telegram.me/OpusSu 
Farsi/Persian 푸른.바다의.전설The.Legend.of.the.Blue.Sea.E08.2016.V1(asianopus.in)   safira3000
opUs-Sub Team►► Asianopus.in►► https://telegram.me/OpusSu 
Farsi/Persian 푸른.바다의.전설The.Legend.of.the.Blue.Sea.E07.2016(asianopus.in)   safira3000
opUs-Sub Team►► Asianopus.in►► https://telegram.me/OpusSu 
Farsi/Persian 푸른.바다의.전설The.Legend.of.the.Blue.Sea.E06.2016(asianopus.in)   safira3000
opUs-Sub Team►► Asianopus.in►► https://telegram.me/OpusSu 
Farsi/Persian 푸른.바다의.전설The.Legend.of.the.Blue.Sea.E05.2016(asianopus.in)   safira3000
opUs-Sub Team►► Asianopus.in►► https://telegram.me/OpusSub 
Farsi/Persian 푸른.바다의.전설The.Legend.of.the.Blue.Sea.E04.2016(asianopus.in)   safira3000
opUs-Sub Team►► Asianopus.in►► https://telegram.me/OpusSub 
Farsi/Persian 푸른.바다의.전설The.Legend.of.the.Blue.Sea.E03.2016(asianopus.in)   m@hsa
opUs-Sub Team►► Asianopus.in►► https://telegram.me/OpusSub 
Farsi/Persian 푸른.바다의.전설The.Legend.of.the.Blue.Sea.E02.2016(asianopus.in)   safira3000
opUs-Sub:ترجمه و زیرنویس►► Asianopus.in►► https://telegram.me/OpusSub 
Farsi/Persian 푸른.바다의.전설The.Legend.of.the.Blue.Sea.E01.2016(asianopus.in)   safira3000
opUs-Sub:ترجمه و زیرنویس►► Asianopus.in►► https://telegram.me/OpusSub 
Farsi/Persian 푸른.바다의.전설The.Legend.of.the.Blue.Sea.All.Episode.1-20.2016(asianopus.in)   safira3000
opUs-Sub Team►► Asianopus.in►► https://telegram.me/OpusSub 
Farsi/Persian 푸른.바다의.전설Legend.of.the.Blue.Sea.E09.[seouldl.ir].srt   seouldl.in
سایت: seouldl.ir کانال مینهو: @minozminho1987 کانال فیلم و سریال کره ای: @seouldl دو نسخه رنگی و ساده 
Farsi/Persian 푸른.바다의.전설Legend.of.the.Blue.Sea.E07.[seouldl.ir].srt   seouldl.in
سایت: seouldl.ir کانال مینهو: @minozminho1987 کانال فیلم و سریال کره ای: @seouldl دو نسخه رنگی و ساده 
Farsi/Persian 푸른.바다의.전설Legend.of.the.Blue.Sea.E06.[seouldl.ir].srt   seouldl.in
سایت: seouldl.ir کانال مینهو: @minozminho1987 کانال فیلم و سریال کره ای: @seouldl دو نسخه رنگی و ساده 
Farsi/Persian 푸른.바다의.전설Legend.of.the.Blue.Sea.E05.[seouldl.ir].srt   seouldl.in
سایت: seouldl.ir کانال مینهو: @minozminho1987 کانال فیلم و سریال کره ای: @seouldl دو نسخه رنگی و ساده 
Farsi/Persian 푸른.바다의.전설Legend.of.the.Blue.Sea.E04.[seouldl.ir].srt   seouldl.in
سایت: seouldl.ir کانال مینهو: @minozminho1987 کانال فیلم و سریال کره ای: @seouldl دو نسخه رنگی و ساده 
Farsi/Persian 푸른.바다의.전설Legend.of.the.Blue.Sea.E03.[seouldl.ir].srt   seouldl.in
سایت: http://seouldl.ir کانال مینهو: @minozminho1987 کانال فیلم و سریال کره ای: @seouldl  
Farsi/Persian 푸른.바다의.전설Legend.of.the.Blue.Sea.E02.[seouldl.ir].srt   seouldl.in
سایت: http://seouldl.ir کانال مینهو: @minozminho1987 کانال فیلم و سریال کره ای: @seouldl 
Farsi/Persian 푸른.바다의.전설Legend.of.the.Blue.Sea.E01.[seouldl.ir].srt   seouldl.in
سایت: http://seouldl.ir کانال مینهو: @minozminho1987 کانال فیلم و سریال کره ای: @seouldl  
Farsi/Persian 푸른 바다의 전설The.legend.of.the.blue.sea.E11(barcode)   Paniz
@barcodesubtitle 
Farsi/Persian 푸른 바다의 전설The.legend.of.the.blue.sea.E10(barcode)   Paniz
@barcodesubtitle 
Farsi/Persian 푸른 바다의 전설The.legend.of.the.blue.sea.E08(barcode)   Anonymous
کانال ما@barcodesubtitle 
Farsi/Persian 푸른 바다의 전설The.legend.of.the.blue.sea.E07(barcode)   Anonymous
کانال ما@barcodesubtitle 
Farsi/Persian 푸른 바다의 전설The.legend.of.the.blue.sea.E06(barcode)   Anonymous
@barcodesubtitle 
Farsi/Persian 푸른 바다의 전설The.legend.of.the.blue.sea.E05(barcode)   Anonymous
@barcodesubtitle 
Farsi/Persian 푸른 바다의 전설The.legend.of.the.blue.sea.E04(barcode)   Anonymous
@barcodesubtitle 
Farsi/Persian 푸른 바다의 전설The.legend.of.the.blue.sea.E03(barcode)   Anonymous
@barcodesubtitle Kore.fsm-dl.ir   
Farsi/Persian 푸른 바다의 전설The.legend.of.the.blue.sea.E01(barcode)   Anonymous
@barcodesubtitle Kore.fsm-dl.ir 
Farsi/Persian 푸른 바다의 전설Tha.legend.of.the.blue.sea.E02(barcode)   Anonymous
@barcodesubtitle Kore.fsm-dl.ir 
Farsi/Persian 푸른 바다의 전설.the.Legend.of.the.Blue.Sea.E01(تیم پارادوکس)   PaRaDoX_TeaM
تیم ترجمه پارادوکس @paradox_persiansub 
Farsi/Persian 이민호의 앞터V(LEE MIN HO's Early Interview)   Persian Dream Team
DoNyA - Mahsany @persiandreamteam  
Farsi/Persian The.Legend.Of.The.Blue.Sea.Ep5.{SeriesManiac}.PersianSub   Seriesmaniac
تیم ترجمه ی مِینیَک SeriesManiac.ir فیلم و سریال کره ای و آمریکایی با زیرنویس اختصاصی 
Farsi/Persian THE.LEGEND.OF.THE.BLUE.SEA.EP3[CITY3RIAL.IR]   FILM2DL.IN
ترجمه ی اختصاصی سایت سیتی سریال مترجمان : بهار (BAHAR) فاطمه (@HAMED_ALV) و با همکاری تیم ترجمه ی مینیک 
Farsi/Persian The.Legend.Of.The.Blue.Sea.ep2.(Series.Maniac)   Seriesmaniac
تیم ترجمه ی مِینیَک👌 ترجمه ی فیلم و سریال های آمریکایی و کره ای. به جمع ما بپیوندید: tlgrm.me/Seriesmaniac 
Farsi/Persian The.Legend.of.the.Blue.Sea.Ep02.SeriesManiac.PersianSub   bia2kore.biz
 
Farsi/Persian The.Legend.of.the.Blue.Sea.Ep01.SeriesManiac.PersianSub   bia2kore.biz
 
Farsi/Persian The.Legend.of.the.Blue.Sea.E19-PerSub(@arirangfa_channel)   Anonymous
مراجعه فرمائيد @arirangfa_channel براي ديدن قسمتهاي بعدي با زيرنويس آريرانگفا به کانال تلگرام 
Farsi/Persian The.Legend.of.the.Blue.Sea.E17-PerSub(@arirangfa_channel)   Anonymous
مراجعه فرمائيد @arirangfa_channel براي ديدن قسمتهاي بعدي با زيرنويس آريرانگفا به کانال تلگرام  
Farsi/Persian The.Legend.of.the.Blue.Sea.E16-PerSub(@arirangfa_channel)   Anonymous
مراجعه فرمائيد @arirangfa_channel براي ديدن قسمتهاي بعدي با زيرنويس آريرانگفا به کانال تلگرام  
Farsi/Persian The.Legend.of.the.Blue.Sea.E15-PerSub(@arirangfa_channel)   Anonymous
مراجعه فرمائيد @arirangfa_channel براي ديدن قسمتهاي بعدي با زيرنويس آريرانگفا به کانال تلگرام  
Farsi/Persian The.Legend.of.The.Blue.Sea.E15   .MovieBan.
Web: MovieBan.xyz | Telegram ID: @MovieBan | مووی بان 
Farsi/Persian The.Legend.of.the.Blue.Sea.E14-PerSub(@arirangfa_channel)   Anonymous
مراجعه فرمائيد @arirangfa_channel براي ديدن قسمتهاي بعدي با زيرنويس آريرانگفا به کانال تلگرام  
Farsi/Persian The.Legend.of.the.Blue.Sea.E14   .MovieBan.
Web: MovieBan.xyz | Telegram ID: @MovieBan | مووی بان 
Farsi/Persian The.Legend.of.the.Blue.Sea.E13-PerSub(@arirangfa_channel)   Anonymous
مراجعه فرمائيد @arirangfa_channel براي ديدن قسمتهاي بعدي با زيرنويس آريرانگفا به کانال تلگرام  
Farsi/Persian The.Legend.of.the.Blue.Sea.E12-PerSub(@arirangfa_channel)   Anonymous
مراجعه فرمائيد @arirangfa_channel براي ديدن قسمتهاي بعدي با زيرنويس آريرانگفا به کانال تلگرام 
Farsi/Persian The.Legend.of.the.Blue.Sea.E11-PerSub(@arirangfa_channel)   Anonymous
مراجعه فرمائيد @arirangfa_channel براي ديدن قسمتهاي بعدي با زيرنويس آريرانگفا به کانال تلگرام  
Farsi/Persian The.Legend.of.the.Blue.Sea.E10-PerSub(@arirangfa_channel)   Anonymous
مراجعه فرمائيد @arirangfa_channel براي ديدن قسمتهاي بعدي با زيرنويس آريرانگفا به کانال تلگرام  
Farsi/Persian The.Legend.of.the.Blue.Sea.E10.{SeriesManiac}.PerisanSub   Seriesmaniac
Series Maniac ترجمه ی اختصاصی تیم مِینیَک برای دانلود فیلم و سریال های آمریکایی و کره ای در کانال ما عضو بشید @SeriesManiac 
Farsi/Persian The.Legend.of.the.Blue.Sea.E08.PerSub(@arirangfa_channel)   Anonymous
مراجعه فرمائيد @arirangfa_channel براي ديدن قسمتهاي بعدي با زيرنويس آريرانگفا به کانال تلگرام  
Farsi/Persian The.Legend.of.the.Blue.Sea.E08.{SeriesManiac}.PersianSub   Seriesmaniac
تیم ترجمه ی مِینیَک دانلود فیلم و سریال های آمریکایی و کره ای با زیرنویس اختصاصی SeriesManiac.ir  
Farsi/Persian The.Legend.of.the.Blue.Sea.E07-PerSub(@arirangfa_channel)   Anonymous
مراجعه فرمائيد @arirangfa_channel براي ديدن قسمتهاي بعدي با زيرنويس آريرانگفا به کانال تلگرام 
Farsi/Persian The.Legend.of.the.Blue.Sea.E06-PerSub(@arirangfa_channel)   Anonymous
مراجعه فرمائيد @arirangfa_channel براي ديدن قسمتهاي بعدي با زيرنويس آريرانگفا به کانال تلگرام 
Farsi/Persian The.Legend.of.the.Blue.Sea.E05-PerSub(@arirangfa_channel)   Anonymous
مراجعه فرمائيد @arirangfa_channel براي ديدن قسمتهاي بعدي با زيرنويس آريرانگفا به کانال تلگرام 
Farsi/Persian The.Legend.of.the.Blue.Sea.E05.[CITY3RIAL.IR]   FILM2DL.IN
زیرنویس فارسی قسمت 5 سریال افسانه ی دریای آبی به سایت سیتی سریال مراجعه فرمایید >> CITY3RIAL.IR مترجمین : بهار ، فاطمه ، مینیک 
Farsi/Persian The.Legend.of.the.Blue.Sea.E04-PerSub(@arirangfa_channel)   Anonymous
مراجعه فرمائيد @arirangfa_channel براي ديدن قسمتهاي بعدي با زيرنويس آريرانگفا به کانال تلگرام  
Farsi/Persian The.Legend.of.the.Blue.Sea.E04.SeriesManiac.PersianSub   Seriesmaniac
تیم ترجمه ی مِینیَک SeriesManiac.ir فیلم و سریال کره ای و آمریکایی با زیرنویس اختصاصی 
Farsi/Persian The.Legend.of.the.Blue.Sea.E04.[CITY3RIAL.IR]   FILM2DL.IN
ترجمه ی اختصاصی سایت سیتی سریال CITY3RiAL.IR مترجمین : بهار _ فاطمه _تیم مینیک  
Farsi/Persian The.Legend.of.the.Blue.Sea.E04.(BARCODE)   Anonymous
@barcodesubtitle 
Farsi/Persian The.Legend.of.the.Blue.Sea.E03-PerSub(@arirangfa_channel)   Anonymous
مراجعه فرمائيد @arirangfa_channel براي ديدن قسمتهاي بعدي با زيرنويس آريرانگفا به کانال تلگرام  
Farsi/Persian The.Legend.of.the.Blue.Sea.E03.(SeriesManiac)   Seriesmaniac
ترجمه ی اختصاصی تیم مِینیَک SeriesManiac.ir 
Farsi/Persian The.Legend.of.the.Blue.Sea.E01-PerSub(@arirangfa_channel)   Anonymous
مراجعه فرمائيد @arirangfa_channel براي ديدن قسمتهاي بعدي با زيرنويس آريرانگفا به کانال تلگرام 
Farsi/Persian The.Legend.of.the.Blue.Sea.E01_E02   solaris2
دانلود سریال های دیگر در :: mrmoviez.net 
Farsi/Persian The.Legend.of.the.Blue.Sea.E01.SeriesManiac.PersianSub   Seriesmaniac
تیم ترجمه ی مِینیَک SeriesManiac.ir فیلم و سریال کره ای و آمریکایی با زیرنویس اختصاصی 
Farsi/Persian The.Legend.of.the.Blue.Sea.E01.161116.720p-NEXTp   poom
نخسه هماهنگ زیرنویس 
Farsi/Persian The.Legend.of.the.Blue.Sea.E01 [STARDRAMA.IR , CITY3ERIAL.IR]   StarDrama
دانلود فیلم و سریال کره ای به روز با زیرنویس فارسی STARDRAMA.IR CIY3ERIAL.IR 
Farsi/Persian The.Legend.of.the.Blue.Sea.1080p.S01.E06   zilaii.dehdasht
هماهنگ با واچ فیلم فقط تنظیم و اپلود  
Farsi/Persian The.Legend.of.the.Blue.Sea.1080p.S01.E05   zilaii.dehdasht
هماهنگ با واچ فیلم فقط تنظیم و اپلود  
Farsi/Persian The.Legend.of.the.Blue.Sea.1080p.S01.E04   zilaii.dehdasht
هماهنگ با واچ فیلم فقط تنظیم و اپلود  
Farsi/Persian The.Legend.of.the.Blue.Sea.1080p.S01.E03   zilaii.dehdasht
هماهنگ با واچ فیلم فقط تنظیم و اپلود  
Farsi/Persian The.Legend.of.the.Blue.Sea.1080p.S01.E02   zilaii.dehdasht
هماهنگ با واچ فیلم فقط تنظیم و اپلود  
Farsi/Persian The.Legend.of.the.Blue.Sea.1080p.S01.E01   zilaii.dehdasht
هماهنگ با واچ فیلم فقط تنظیم و اپلود  
Farsi/Persian The legend og the blue sea ep 01   FILM2DL.IN
ترجمه ی اختصاصی سایت سیتی سریال و ستاره دراما CITY3RIAL.IR STAR DRAMA.IR مترجمین : بهاره _ فاطمه _ مهدی  
Farsi/Persian The Legend of The Blue Sea.E07   Anonymous
@barcodesubtitle 
Farsi/Persian The Legend of the Blue Sea Episode 20 END   Persian Dream Team
Nasrin - Setareye shargh @persiandreamteam  
Farsi/Persian The Legend of the Blue Sea Episode 19   Persian Dream Team
Setareye shargh - Nasrin @persiandreamteam  
Farsi/Persian The Legend of the Blue Sea Episode 18   Persian Dream Team
Setareye shargh - Nasrin @persiandreamteam  
Farsi/Persian The Legend of the Blue Sea Episode 17   Persian Dream Team
Setareye shargh - Nasrin @persiandreamteam  
Farsi/Persian The Legend of the Blue Sea Episode 16   Persian Dream Team
Nasrin - Setareye shargh @persiandreamteam  
Farsi/Persian The Legend of the Blue Sea Episode 15   Persian Dream Team
Nasrin @persiandreamteam 
Farsi/Persian The Legend of the Blue Sea Episode 14   Persian Dream Team
Nasrin - Setareye shargh @persiandreamteam  
Farsi/Persian The Legend of the Blue Sea Episode 13   Persian Dream Team
Setareye shargh - Nasrin @persiandreamteam  
Farsi/Persian The Legend of the Blue Sea Episode 12   Persian Dream Team
Nasrin - Setareye shargh @persiandreamteam  
Farsi/Persian The Legend of the Blue Sea Episode 11   Persian Dream Team
Setareye shargh - Nasrin @persiandreamteam  
Farsi/Persian The Legend of the Blue Sea Episode 10   Persian Dream Team
Sofy - Nasrin @persiandreamteam  
Farsi/Persian The Legend of the Blue Sea Episode 09   Persian Dream Team
Nasrin - Sofy @persiandreamteam  
Farsi/Persian The Legend of the Blue Sea Episode 08   Persian Dream Team
Nasrin - Setareye shargh @persiandreamteam  
Farsi/Persian The Legend of the Blue Sea Episode 07   Persian Dream Team
Setareye shargh - Nasrin @persiandreamteam  
Farsi/Persian The Legend of the Blue Sea Episode 06   Persian Dream Team
Nasrin - Setareye shargh @persiandreamteam  
Farsi/Persian The Legend of the Blue Sea Episode 05   Persian Dream Team
Setareye shargh - Nasrin @persiandreamteam  
Farsi/Persian The Legend of the Blue Sea Episode 04   Persian Dream Team
Rasselas @persiandreamteam  
Farsi/Persian The Legend of the Blue Sea Episode 03   Persian Dream Team
Setareye shargh - Rasselas @persiandreamteam  
Farsi/Persian The Legend of the Blue Sea Episode 02 - Directors Cut   Persian Dream Team
Nasrin @persiandreamteam  
Farsi/Persian The Legend of the Blue Sea Episode 02   Persian Dream Team
Rasselas - Setareye shargh @persiandreamteam  
Farsi/Persian The Legend of the Blue Sea Episode 01 - Edit   Persian Dream Team
Setareye shargh - Rasselas @persiandreamteam  
Farsi/Persian The Legend of the Blue Sea Episode 01 - Directors Cut   Persian Dream Team
Nasrin @persiandreamteam  
Farsi/Persian The Legend of the Blue Sea Episode 01 - 20 END   Persian Dream Team
Nasrin - Setareye shargh @persiandreamteam  
Farsi/Persian The Legend of the Blue Sea Episode 01   Persian Dream Team
Setareye shargh - Rasselas @persiandreamteam  
Farsi/Persian THE LEGEND OF THE BLUE SEA EP 2   FILM2DL.IN
زیرنویس اختصاصی سایت سیتی سریال CITY3RIAL.IR مترجمین : بهاره فاظمه هانیه مهدی و همکاری با سایت استاردراما 
Farsi/Persian T.L.O.T.S.E02(@arirangfa_channel)   Anonymous
مراجعه فرمائيد @arirangfa_channel براي ديدن قسمتهاي بعدي با زيرنويس آريرانگفا به کانال تلگرام  
Farsi/Persian SunFlowermaG.Teaser3   Mahboobeh
این سریال را با ترجمه ی تیم آفتابگردان دنبال کنید sunflowermag.com  
Farsi/Persian SunFlowermaG.Teaser2   Mahboobeh
این سریال را با ترجمه ی تیم آفتابگردان دنبال کنید sunflowermag.com 
Farsi/Persian SunFlowermaG.Teaser1   Mahboobeh
این سریال با ترجمه ی تیم آفتابگردان دنبال کنید sunflowermag.com 
Farsi/Persian SunFlowermaG.E20   Mahboobeh
http://sunflowermag.com/ 
Farsi/Persian SunFlowermaG.E18   Mahboobeh
حتماً در مجله عضو شوید http://sunflowermag.com/ 
Farsi/Persian SunFlowermaG.E17   Mahboobeh
حتما در مجله عضو شوید http://sunflowermag.com/ 
Farsi/Persian SunFlowermag.E16   Mahboobeh
حتماً در مجله عضو شوید http://sunflowermag.com/ 
Farsi/Persian SunFlowermaG.E14   Mahboobeh
حتماً در مجله عضو شوید http://sunflowermag.com/ 
Farsi/Persian SunFlowermaG.E12   Mahboobeh
حتماً در مجله عضو شوید http://sunflowermag.com/ مترجمین این قسمت : محبوبه، ساره 
Farsi/Persian SunFlowermaG.E11   Mahboobeh
حتماً در مجله عضو شوید http://sunflowermag.com/ 
Farsi/Persian SunFlowermaG.E10   Mahboobeh
حتماً در مجله عضو شوید http://sunflowermag.com/ 
Farsi/Persian SunFlowermaG.E08   Mahboobeh
حتما در مجله عضو شوید http://sunflowermag.com/ 
Farsi/Persian SunFlowermaG.E07   Mahboobeh
حتماً در مجله عضو شوید http://sunflowermag.com/ 
Farsi/Persian SunFlowermaG.E06   Mahboobeh
حتماً در مجله عضو شوید http://sunflowermag.com/ 
Farsi/Persian SunFlowermaG.E05   Mahboobeh
حتماً در مجله عضو شوید http://sunflowermag.com/ 
Farsi/Persian SunFlowermaG.E04   Mahboobeh
حتماً در مجله عضو شوید SunFlowermaG.com  
Farsi/Persian SunFlowermaG.E03   Mahboobeh
حتماً در مجله عضو شوید SunFlowermaG.com  
Farsi/Persian SunFlowermaG.E02   Mahboobeh
حتماً در مجله عضو شوید SunFlowermaG.com  
Farsi/Persian SunFlowermaG.E01   Mahboobeh
حتماً در مجله عضو شوید SunFlowermaG.com نسخه ی کامل شده 
Farsi/Persian SunFlowermaG.09   Mahboobeh
حتماً در مجله عضو شوید http://sunflowermag.com/ 
Farsi/Persian minho_v.live.[seouldl.ir]   seouldl.in
مصاحبه مینهو | راجب این درام هم توشه مترجمین: سحر ، سروناز ، سمیه کانال تلگرام: @minozminho1987 سایت دانلود فیلم و سریال: seouldl.ir 
Farsi/Persian Legend.of.the.Blue.Sea.Teaser.3   ksdl.ir
www.ksdl.ir زیرنویس اختصاصی کره سریال | برای دانلود این سریال با تمام کیفیت های موجود به سایت مراجعه کنید  
Farsi/Persian Legend.of.the.Blue.Sea.Teaser.2   ksdl.ir
www.ksdl.ir زیرنویس اختصاصی کره سریال | برای دانلود این سریال با تمام کیفیت های موجود به سایت مراجعه کنید  
Farsi/Persian Legend.of.the.Blue.Sea.Teaser.1   ksdl.ir
www.ksdl.ir زیرنویس اختصاصی کره سریال | برای دانلود این سریال با تمام کیفیت های موجود به سایت مراجعه کنید 
Farsi/Persian 11 [The Legend of the Blue Sea] Min Chae – Love Road MV   Persian Dream Team
Nasrin @persiandreamteam  
Farsi/Persian 10 [The Legend of the Blue Sea] Sejeong (gugudan) – If Only MV   Persian Dream Team
Nasrin @persiandreamteam  
Farsi/Persian 09 [The Legend of the Blue Sea] Park Yoon Ha - Day By Day MV   Persian Dream Team
Nasrin @persiandreamteam  
Farsi/Persian 08 [The Legend of the Blue Sea] Coffee Boy - Would I Do This MV   Persian Dream Team
Nasrin @persiandreamteam  
Farsi/Persian 07 [The Legend of the Blue Sea] Ken (VIXX) - Fool MV   Persian Dream Team
Nasrin @persiandreamteam  
Farsi/Persian 06 [The Legend of the Blue Sea] Lee Sun Hee - Wind Flower MV   Persian Dream Team
Nasrin @persiandreamteam  
Farsi/Persian 05 [The Legend of the Blue Sea] Sung Si Kyung - Someday, Somewhere MV   Persian Dream Team
Nasrin @persiandreamteam  
Farsi/Persian 04 [The Legend of the Blue Sea] Ha Hyun Woo - Shy Boy MV   Persian Dream Team
Nasrin @persiandreamteam  
Farsi/Persian 03 [The Legend of the Blue Sea] Jung Yup - Lean On You MV   Persian Dream Team
Nasrin @persiandreamteam  
Farsi/Persian 02 [The Legend of the Blue Sea] Yoon Mirae - A World That Is You MV   Persian Dream Team
Setareye shargh @persiandreamteam  
Farsi/Persian 01 [The Legend of the Blue Sea] LYn - Love Story MV   Persian Dream Team
Setareye shargh @persiandreamteam