عضو کانال سایت پارس ویدیوز شوید!

لیست زیرنویس های موجود برای این فیلم :

  • زیرنویس با امتیاز خوب
  • بدون امتیاز
  • مشاهده شده
Language Release Name/Film title Files H.I. Owner Comment
Farsi/Persian Atlantis.S01E13.HDTV.x264-FoV-AFG 1   Hamed.Batlaghi
► Batlaghi & S.A.B.E.R ◄ || TVShow.ir | TVSDL.COM  
Farsi/Persian Atlantis.S01E12.HDTV.x264-TLA.mSD.AFG 1   S.A.B.E.R
S.A.B.E.R & Batlaghi | Tv-Show.Pro 
Farsi/Persian Atlantis.S01E11.HDTV.x264-TLA.mSD.AFG 1   Hamed.Batlaghi
►Batlaghi & S.A.B.E.R◄ || TVShow.ir | TVSDL.COM  
Farsi/Persian Atlantis.S01E11.HDTV.x264-RiVER 1   Hamed.Batlaghi
►Batlaghi & S.A.B.E.R◄ || TVShow.ir | TVSDL.COM  
Farsi/Persian Atlantis.S01E10.HDTV.x264-TLA.mSD.AFG 1   S.A.B.E.R
S.A.B.E.R & Batlaghi | Tv-Show.Pro 
Farsi/Persian Atlantis.S01E10.HDTV.x264-RiVER 1   S.A.B.E.R
S.A.B.E.R & Batlaghi | Tv-Show.Pro 
Farsi/Persian Atlantis.S01E09.HDTV.x264-TLA.mSD.AFG 1   Hamed.Batlaghi
►Batlaghi & S.A.B.E.R◄ || TVShow.ir | TVSDL.COM  
Farsi/Persian Atlantis.S01E09.HDTV.x264-RiVER 1   Hamed.Batlaghi
►Batlaghi & S.A.B.E.R◄ || TVShow.ir | TVSDL.COM  
Farsi/Persian Atlantis.S01E08.HDTV.x264-TLA 1   S.A.B.E.R
S.A.B.E.R | Tv-Show.Pro 
Farsi/Persian Atlantis.S01E07.HDTV.x264-TLA 1   Hamed.Batlaghi
►Batlaghi & S.A.B.E.R◄ || TVShow.ir | TVSDL.COM  
Farsi/Persian Atlantis.S01E05.te Lies.[Media-Dl.com] 1   Media-DL
┌➤ مترجم آریا Media-DL تیم ترجمه ی  
Farsi/Persian Atlantis.S01E05.HDTV.x264-TLA 1   Hamed.Batlaghi
►Batlaghi & S.A.B.E.R◄ || TV-Show.Pro | TVSDL.COM  
Farsi/Persian Atlantis.S01E04 - Twist of Fate.HDTV.x264 1   Media-DL
┌➤ مترجم آریا Media-DL تیم ترجمه ی  
Farsi/Persian Atlantis.S01E03.A The Boy Must Die HDTV 1   Hamed.Batlaghi
►Batlaghi & S.A.B.E.R◄ || TV-Show.Pro | TVSDL.COM 
Farsi/Persian Atlantis.S01E01.The Earth Bull.HDTV.By Batlaghi 1   Hamed.Batlaghi
►Batlaghi◄ || TV-Show.Pro & TVSDL.COM ترجمه از حـامـد بـاتـلاقـی  
Farsi/Persian Atlantis.2013.S01E06.HDTV.x264.TLA 1   S.A.B.E.R
S.A.B.E.R & Batlaghi | Tv-Show.Pro  
Farsi/Persian Atlantis.2013.1x04.Twist.Of.Fate.720p.HDTV.x264 1   S.A.B.E.R
S.A.B.E.R & Batlaghi | Tv-Show.Pro 
Farsi/Persian Atlantis.2013.1x02.Girl By Any Other Name.HDTV.x264-FoV 1   S.A.B.E.R
TvShow | S.A.B.E.R & Batlaghi | Forum.Tv-Show.Pro 
Farsi/Persian Atlantis.Season.01.All.Episode.BluRay 13   Sogand_18
تمام قسمت های سریال آتلانتیس هماهنگ با نسخه بلوری 
Farsi/Persian Atlantis.S01.E01 - E13.BluRay 13   Sogand_18
تمام قسمت های سریال آتلانتیس هماهنگ با نسخه بلوری 
Farsi/Persian Atlantis.S01.All.Episode.BluRay 13   Sogand_18
تمام قسمت های سریال آتلانتیس هماهنگ با نسخه بلوری 
Farsi/Persian Atlantis.S01.All Episodes.HDTV 13   Hamed.Batlaghi
► Batlaghi & S.A.B.E.R ◄ || TVShow.ir | TVSDL.COM  
Farsi/Persian Atlantis Season 1 Complete Bluray 13   Sogand_18
تمام قسمت های سریال آتلانتیس هماهنگ با نسخه بلوری 
Farsi/Persian Atlantis All 13 Episode BluRay 13   Sogand_18
تمام قسمت های سریال آتلانتیس هماهنگ با نسخه بلوری